David Tilman
  • Tilman és un influent líder en el camp de l’ecologia, destacat per la seva recerca sobre els efectes de la biodiversitat en el funcionament dels ecosistemes, incloent-hi l’estabilitat, la productivitat i la resiliència a les invasions d’espècies, un dels temes favorits de la recerca de Ramon Margalef

 

  • Els seus estudis han tingut i tenen un gran impacte en diferents aspectes de la gestió i la comprensió del funcionament i productivitat dels ecosistemes
 
  • El Premi Ramon Margalef el va crear la Generalitat de Catalunya fa 10 anys, l'any 2004, per honorar la memòria del professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), que va dur a terme una tasca científica i intel·lectual de primera magnitud en el camp de l'ecologia moderna, fins al punt de ser-ne considerat un dels màxims exponents mundials

 

El jurat del Premi Ramon Margalef ha decidit guardonar enguany l’ecòleg nord-americà David Tilman per “ser un veritable líder en el camp de l’ecologia i fornir, al llarg de la seva carrera científica, moltes noves idees que han tingut una influència duradora en la disciplina”. També ha volgut destacar que “la seva recerca ha obert noves vies d’estudi que han seguit molts ecòlegs, que són els seus fills intel·lectuals”. Tilman va desenvolupar un model de la competència pels recursos, demostrant que la biodiversitat és essencial per als ecosistemes estables i productius, i corroborant el valor de la protecció d'espècies en perill d'extinció. En concret, ha fet recerca sobre els efectes de la biodiversitat en el funcionament dels ecosistemes, incloent-hi l’estabilitat, la productivitat i la resiliència a les invasions d’espècies, un dels temes favorits de la recerca de Ramon Margalef. Darrerament, s’ha dedicat a qüestions de sostenibilitat, en particular de l’agricultura i de la producció de biocombustibles.
 
David Tilman va néixer a Aurora, Illinois (EUA), l’any 1949. Titular de la Càtedra Presidencial McKnight en Ecologia, professor a la Universitat de Minessota  i a la Universitat de Santa Barbara, a Califòrnia, i membre de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units ha treballat, entre d’altres, amb el professor d’Economia Aplicada Stephen Polasky per calcular els costos totals de diferents biofuels. Des de l’any 1992 dirigeix l’Àrea d’Història Natural del Cedar Creek Ecosystem Science Reserve. Tilman ha estat premiat en nombroses ocasions a nivell internacional per la seva tasca científica.
 
 
Desè aniversari del Premi Ramon Margalef
 
El Premi Ramon Margalef d’Ecologia el va crear l’any 2004 la Generalitat de Catalunya per reconèixer aquelles persones d’arreu del món que s’han distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica. El guardó honora la memòria del professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), que va dur a terme una tasca científica i intel·lectual de primera magnitud en el camp de l'ecologia moderna, fins al punt de ser-ne considerat un dels màxims exponents mundials. En edicions anteriors, han estat premiats els científics Paul Dayton, John Lawton, Harold Mooney, Daniel Pauly, Paul Ehrlich, Simon Levin, Juan Carlos Castilla, Daniel Simberloff i, l’any passat, Sallie Chisholm.
 
David Tilman recollirà el Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2014 en el transcurs d’una cerimònia al Palau de la Generalitat, a Barcelona, el mes d’octubre proper.
 
Més informació sobre el Premi: www.gencat.cat/premiramonmargalef
 
David Tilman
 
  • Tilman is an influential leader in the field of ecology, noted for his research on the effects of biodiversity in the functioning of ecosystems, including stability, productivity and resilience to invasions of species, one of the favorite themes of Ramon Margalef’s research.
 
  • His Studies have had and still have a great impact in different aspects of the management and understanding of the functioning and productivity of the ecosystems.
 
  • The Premi Ramon Margalef was created by the Generalitat of Catalonia 10 years ago, in 2004, to honor the memory of Professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), who carried out a scientific and intellectual work of the fist magnitude in the field of modern ecology, to the point of being considered one of the leading exponents in the world.
 
This year the jury of the Premi Ramon Margalef have decided to award American David Tilman for “being a true leader in the field of ecology and providing, throughout his scientific career, many new ideas which have had a lasting influence in the subject”. They have also pointed out that “his research has opened up new ways of study which have been followed by many ecologists, who are his intellectual children”. Tilman developed a model of competition for resources, proving that biodiversity is essential to stable and productive ecosystems, and corroborating the value of the protection of species in danger of extinction. Specifically, he has done research into the effects of biodiversity in the functioning of ecosystems, including the stability, productivity and resilience to the invasions of species, one of the favorite themes of Ramon Margalef’s research. Lately, he has been dedicated to issues of sustainability, in particular on agriculture and the production of biofuels.
 
 
David Tilman was born in Aurora, Illinois (USA), in 1949. McKnight Presidential Chair in Ecology, professor at the University of Minnessota and at the University of Santa Barbara, California, and member of the National Academy of Science of the United States, he has worked, among others, with Applied Economics Professor Stephen Polasky to calculate the total costs of different biofuels. Since 1992 he is the director of the Area of Natural History of the Cedar Creek Ecosystem Science Reserve. Tilman has been internationally awarded for his scientific work many times.
 
Tenth anniversary of the Ramon Margalef Prize
 
The Premi Ramon Margalef d’Ecologia was established in 2004 by the Generalitat of Catalonia to acknowledge people from around the world who have distinguished themselves in an exceptional way for their dedication in the field of ecological science. The award honors the memory of Professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), who carried out a scientific and intellectual work of the first magnitude in the field of modern ecology, to the point of being considered one of the leading exponents in the world. In previous years, the scientists Paul Dayton, John Lawton, Harold Mooney, Daniel Pauly, Paul Ehrlich, Simon Levin, Juan Carlos Castilla, Daniel Simberloff and, last year, Sallie Chisholm have been awarded.
 
David Tilman will receive the Premi Ramon Margalef d’Ecologia during a ceremony in the Palace of the Generalitat, in Barcelona, next October.
 
More information on the Prize:
 
 

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.17 MB

Press release

Press release
PDF | 0.17 MB

Press release

Press release
PDF | 0.17 MB