RdP Obertura col·legis
La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, ha comparegut a la sala de premsa del Centre de Difusió de Dades instal·lat al Parlament de Catalunya per informar de l’inici de la jornada electoral. La consellera ha explicat que no hi ha hagut cap incidència remarcable que hagi impedit la normal obertura dels col·legis electorals. Així, en el moment de la compareixença, a les 9.45 hores, les 8.181 meses electorals de Catalunya s’havien constituït sense problemes.
 
Meritxell Borràs ha fet èmfasi en què al llarg del dia d’avui l’atenció de la comunitat internacional estarà fixada sobre les catalanes i els catalans” i ha fet “una crida a donar una lliçó de civisme i convivència al món”.
 
Cal recordar que, per circumscripció electoral, hi ha 5.836 meses a Barcelona; 823 a Girona; 520 a Lleida, i 1.002 a Tarragona. El total de col·legis electorals és de 2.697 (1.607, a Barcelona; 399, a Girona; 321, a Lleida, i 370, a Tarragona).
 
La consellera ha recordat que la població de dret a Catalunya és de 7.518.903 persones i que el cens electorals per a aquestes eleccions és de 5.510.798 electors, dels quals 196.062 són a l’estranger. Les persones que podran votar per primera vegada en aquestes eleccions, per haver complert 18 anys des dels comicis anteriors, són un total de 164.247.
 
En aquestes eleccions s’escullen 135 diputats, que es reparteixen per circumscripcions de la manera següent: 85 per Barcelona; 17 per Girona, 15 per Lleida, i 18 per Tarragona. Hi concorren 40 candidatures, 24 menys que en les comicis del 2012.
 
Vot per correu i periodistes acreditats
 
La consellera de Governació ha destacat que aquestes són unes eleccions que susciten un gran interès, i n’ha posat dos exemples. D’una banda, hi ha hagut 107.421 sol·licituds de vot per correu des de territori estatal, un 70% més que en els darrers comicis, quan hi van haver 63.142 sol·licituds.
També hi ha hagut 21.771 sol·licituds de vot per correu de catalans residents a l’estranger i 1.841 d’electors temporalment absents.
 
D’altra banda, també s’ha incrementat notablement el nombre de mitjans de comunicació que seguiran el desenvolupament de les eleccions des del Centre de Difusió de Dades instal·lat al Parlament. Així, han sol·licitat acreditar-se un total de 550 periodistes, de 26 països diferents. D’aquests, hi ha 180 periodistes estrangers, d’una vuitantena de mitjans internacionals.
 
Més de 87.500 persones mobilitzades per la jornada electoral
 
La consellera Meritxell Borràs també ha explicat que hi ha 87.543 persones mobilitzades que treballen per al correcte desenvolupament de la jornada, entre efectius policials, personal de l’administració i membres de les meses.
 
El dispositiu de seguretat per a les eleccions el formen 8.186 mossos d’esquadra, dels quals 4.519 fan tasques extraordinàries directament relacionades amb el dispositiu electoral. Cal afegir-hi, a més, de 1.703 efectius de policia local i 143 vigilants locals. En total, hi ha, doncs, 10.032 efectius policials mobilitzats.
 
Per garantir que el procés es desenvolupi amb fluïdesa i per resoldre les possibles incidències, hi ha 3.885 representants de l’Administració als col·legis electorals de tot Catalunya.
 
Els membres titulars de les meses electorals són 24.543, més 49.086 suplents.
 
Seguiment de la jornada a través de web i App
 
La Generalitat ha posat a la disposició de la ciutadania l’aplicació Eleccions 27S, que permet seguir en temps real, des del mòbil o des de la tauleta, els avanços de participació i els resultats de l'escrutini de les eleccions al Parlament de Catalunya.
 
L’aplicació permet accedir a les dades a diversos nivells: el conjunt de Catalunya, per circumscripció, per comarca i per municipi. Incorpora nombroses funcionalitats, com a resultar d’un procés participatiu en el qual els usuaris van aportar suggeriments per millorar l’aplicació que es va fer per a les eleccions al Parlament del 2012. Fruit d’aquest procés són, per exemple, un apartat amb informació detallada dels resultats de les candidatures, on apareixeran dades sobre els vots, el percentatge de vot i els escons obtinguts per cada formació, així com el nom dels candidats escollits, a mesura que avanci l’escrutini.
 
Així mateix, també s’ha inclòs, com a novetat, l’opció ‘El Meu Parlament’, que permet als usuaris fer una predicció de la configuració del Parlament i compartir-la a través de les xarxes socials.
 
Eleccions 27S és una aplicació mòbil gratuïta disponible en català, castellà i anglès per a iOS i Android i es pot descarregar des de l’enllaç
 
D’altra banda, les dades de la jornada també es poden seguir a través del web de resultats provisionals, que s’ha posat en funcionament amb l’inici de la jornada electoral.
RdP apertura colegios electorales
La consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Meritxell Borràs, ha comparecido en la sala de prensa del Centro de Difusión de Datos instalado en el Parlament de Catalunya para informar del inicio de la jornada electoral. La consejera ha explicado que no ha habido ninguna incidencia remarcable que haya impedido la normal apertura de los colegios electorales. En el momento de la comparecencia, a las 9.45 horas, las 8.181 mesas electorales de Catalunya se habían constituido sin problemas.
 
Meritxell Borràs ha resaltado que a lo largo de hoy la atención de la comunidad internacional “estará fijada sobre las catalanas y los catalanes” y ha hecho un “llamamiento a dar una lección de civismo y de convivencia al mundo”.
 
Recordar que, por circunscripción electoral, hay 5.836 mesas en Barcelona; 823 en Girona; 520 en Lleida, y 1.002 en Tarragona. El total de colegios electorales es de 2.697 (1.607, en Barcelona; 399, en Girona; 321, en Lleida, y 370, en Tarragona).
 
La consejera ha recordado que la población de derecho en Catalunya es de 7.518.903 personas y que el censo electoral para estas elecciones es de 5.510.798 electores, de los cuales 196.062 residen en el extranjero. Les personas que podrán votar por primera vez en estas elecciones, por haber cumplid 18 años desde los comicios anteriores, son un total de 164.247.
 
En estas elecciones se escogen 135 diputados, que se reparten por circunscripciones de la manera siguiente: 85 por Barcelona; 17 por Girona, 15 por Lleida, y 18 por Tarragona. Concurren 40 candidaturas, 24 menos que en los comicios de 2012.
 
Voto por correo y periodistas acreditados
 
La consejera de Gobernación ha destacado que estas son unas elecciones que suscitan un gran interés y ha puesto dos ejemplos que lo confirman. De un lado, ha habido 107.421 solicitudes de voto por correo desde territorio estatal, un 70% más que en los últimos comicios, cuando se registraron 63.142 solicitudes. También ha habido 21.771 solicitudes de voto por correo de catalanes residentes en el extranjero y 1.841 de electores temporalmente ausentes.
 
Por otro lado, también se ha incrementado notablemente el número de medios de comunicación que seguirán el desarrollo de las elecciones desde el Centro de Difusión de Datos instalado en el Parlament. Así, han solicitado acreditarse un total de 550 periodistas de 26 países distintos. De estos, hay 180 periodistas extranjeros de cerca de 80 medios internacionales.
 
 
Más de 87.500 personas movilizadas para la jornada electoral
 
La consejera Meritxell Borràs también ha explicado que hay 87.543 personas movilizadas que trabajan para el correcto desarrollo de la jornada, entre efectivos policiales, personal de la administración y miembros de las mesas.
 
El dispositivo de seguridad para las elecciones lo conforman 8.186 mossos d’esquadra, de los cuales 4.519 realizan labores extraordinarias directamente relacionadas con el dispositivo electoral. A esto se añaden 1.703 efectivos de policía local y 143 vigilantes. En total, 10.032 efectivos policiales están movilizados.
 
Para garantizar que el proceso se desarrolle con fluidez y para resolver las posibles incidencias, se cuenta con 3.885 representantes de la Administración en los colegios electorales de Catalunya.
 
Los miembros titulares de las mesas electorales son 24.543, más 49.086 suplentes.
 
Seguimiento de la jornada a través de web y App
 
La Generalitat ha puesto a disposición de la ciudadanía la aplicación Elecciones 27S, que permite seguir a tiempo real, desde móvil o tableta, los avances de participación y los resultados de escrutinio de las elecciones al Parlament de Catalunya-
 
Eleccciones 27S es una aplicación móvil gratuita disponible en catalán, castellano e inglés para iOS i Android i es posible descargarla desde el enlace www.parlament2015.cat/ca/app.
 
Los datos de la jornada también pueden seguirse a través de la web de resultados provisionales, que se ha puesto en funcionamiento con el inicio de la jornada electoral: resultats.parlament2015.cat.
The Minister for Governance and Institutional Relations, Meritxell Borràs, appeared before the Data Broadcasting Center’s pressroom, set up in the Parliament of Catalonia to report on the start of the Election Day. The Minister explained that so far there has been no incident impeding the normal opening of the electoral colleges. At the time of her appearance, at 9.45 am, all 8,181 electoral boards were set up with no notable complication.
 
In this respect, Minister Borràs noted that the in the Catalan constituency there are 5,836 electoral boards in Barcelona, 823 in Girona, 520 in Lleida and 1,002 in Tarragona. Furthermore, there are a total of 2,697 polling stations set up across Catalonia (1,607 in Barcelona, 399 in Girona, 321 in Lleida and 370 Tarragona).
 
The Minister also reminded members of the press that out of Catalonia’s legal population (7,518,903 citizens) the electoral roll is 5,510,798 for today’s parliamentary election. Additionally, Borràs noted that this year, a total of 164,247 people will vote for the first time in these elections as they would have reached 18 years of age since the previous ones.
 
Borràs also noted that the electorate will choose 135 members to represent the Catalan Parliament, distributed in the following way: 85 for Barcelona, 17 for Girona, 15 for Lleida i 18 for Tarragona.
 
In these elections, 1,281 candidates, of which 679 are men and 602 are women, will run for office, making up a total of 40 candidatures, 9 of which are in Barcelona, 11 in Girona, 10 in Lleida and 10 in Tarragona.
 
Postal voting and press
 
In highlighting the high expectations of this year’s elections, the Minster for Governance and Institutional Relations made reference to the 107,421 postal voting applications that have been submitted across the State territory. A sharp rise in comparison to the previous parliamentary elections of 2012, were there were 63,142 applications submitted.
 
Additional, 21,771 Catalans have been registered on the Electoral Roll of Absent Voters (ERAV) to request the postal vote from abroad.
 
Regarding voters temporarily abroad (VTA), 1,841 citizens have requested the postal vote.
 
Furthermore, there has also been a sharp increase in the number of media outlets covering the day’s developments. In this year’s elections over 550 journalists and 128 media outlets from Catalonia, the Spanish state and the rest of the world have been authorized to report on the day’s events from the Data Broadcasting Center. With regards to the international press, 180 foreign correspondents from over 80 media outlets have been accredited.
 
Over 87,500 individuals mobilized for Election Day
 
Minster Meritxell Borràs also explained that this year there are 24,543 polling station members and 49,086 substitutes ensuring these elections take place with all its guarantees. In addition, 4,500 people will be working to collect, submit and process the data on Election Day.
 
With regards to public safety, there are 8,186 Mossos d’Esquadra (Catalan police) working today, of which 4,519 will carry out special tasks directly related to the electoral device.
 
The electoral device also includes the participation of the local police forces totalling 1,703 members and which includes an additional 143 local guards, who will work in coordination and collaboration with the Mossos d’Esquadra.
 

2  

Fitxers adjunts

150927 Apertura colegios electorales

150927 Apertura colegios electorales
JPG | 2.83 MB

150927 RdP obertura col·legis

150927 RdP obertura col·legis
JPG | 3.92 MB