SmartTrainDay
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya organitza el proper dimecres 18 de novembre, juntament amb l’empresa IDP i el clúster ferroviari Railgrup, la III edició de l’Smart Train Day. Aquesta jornada, creada per FGC el 2013, té per objectiu debatre i aprofundir sobre aspectes relacionats amb la gestió ferroviària intel·ligent aplicant la tecnologia i la innovació per millorar l’eficiència i la sostenibilitat del territori.

El programa de la jornada d’enguany gira al voltant del concepte smart mobility aplicat a l’entorn ferroviari i incideix en aspectes claus com l’eficiència i la qualitat del servei en el transport mitjançant l'aplicació dels últims avenços en tecnologia. Les 4 sessions que es desenvoluparan durant l'Smart Train Day abordaran diverses experiències internacionals intel·ligents d'operadors metropolitans, tendències i iniciatives de l'smart mobility en l'àmbit europeu així com l’experiència dels trens d’alta velocitat Velaro. A més, està prevista una sessió de debat al voltant de la implantació de xarxes Wi-Fi en els trens metropolitans.

A través d'aquest programa els assistents podran conèixer les últimes novetats i experiències en l'àmbit de la gestió ferroviària intel·ligent, gràcies a la participació de reconeguts experts estatals i internacionals de diferents empreses i institucions ferroviàries. Les persones interessades en assistir a la jornada poden inscriure’s al web  www.smarttrainday.cat.  

Aquesta edició, que compta amb la col·laboració d’Ideograma, ESADE i Light Eyes, se celebra dins del marc del BcnRail, el Saló Internacional de la Indústria Ferroviària de Fira de Barcelona, que tindrà lloc del 17 al 19 de novembre de 2015 al recinte de Gran Via. Enguany, el saló BcnRail, que arriba a la seva cinquena edició, emfatitza l'smart mobility i ho fa tractant temes com ara les tecnologies smart, l’accés a nous mercats i projectes internacionals i la logística de mercaderies.

La celebració de l’Smart Train Day d’FGC en el marc del BcnRail coincideix amb la cinquena edició de l’Smart City Expo World Congress –cita internacional sobre les ciutats intel·ligents que aquest novembre reunirà a Barcelona més de 500 urbs per tal d'abordar els reptes de la transformació urbana tot garantint la sostenibilitat. Aquesta coincidència afavoreix que la jornada organitzada per FGC es posicioni com a una data clau en l’àmbit de la mobilitat sostenible i de la indústria ferroviària.
SmartTrainDay
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya organiza el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la empresa IDP y el clúster ferroviario Railgrup, la III edición del Smart Train Day. Esta jornada, creada por FGC en 2013, tiene por objetivo debatir y profundizar sobre aspectos relacionados con la gestión ferroviaria inteligente aplicando la tecnología y la innovación para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del territorio.

El programa de la jornada de este año gira en torno al concepto smart mobility aplicado al entorno ferroviario e incide en aspectos claves como la eficiencia y la calidad del servicio en el transporte mediante la aplicación de los últimos avances en tecnología. Las 4 sesiones que se desarrollarán durante el Smart Train Day abordarán diversas experiencias internacionales inteligentes de operadores metropolitanos, tendencias e iniciativas del smart mobility en el ámbito europeo así como la experiencia de los trenes de alta velocidad Velaro. Además, está prevista una sesión de debate en torno a la implantación de redes Wi-Fi en los trenes metropolitanos.

A través de este programa los asistentes podrán conocer las últimas novedades y experiencias en el ámbito de la gestión ferroviaria inteligente, gracias a la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales de diferentes empresas e instituciones ferroviarias. Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden inscribirse en la web www.smarttrainday.cat.

Esta edición, que cuenta con la colaboración de Ideograma, ESADE y Light Eyes, se celebra dentro del marco del BcnRail, el Salón Internacional de la Industria Ferroviaria de Fira de Barcelona, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre de 2015 en el recinto de Gran Via. Este año, el salón BcnRail, que llega a su quinta edición, enfatiza el smart mobility y lo hace tratando temas como las tecnologías smart, el acceso a nuevos mercados y proyectos internacionales y la logística de mercancías.

La celebración del Smart Train Day de FGC en el marco del BcnRail coincide con la quinta edición del Smart City Expo World Congress -cita internacional sobre las ciudades inteligentes que este noviembre reunirá en Barcelona a más de 500 urbes con el fin de abordar los retos de la transformación urbana garantizando la sostenibilidad. Esta coincidencia favorece que la jornada organizada por FGC se posicione como una fecha clave en el ámbito de la movilidad sostenible y de la industria ferroviaria.
Smart Train Day
On Wednesday 18th November, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, together with the firm IDP and the rail cluster Railgrup, is organising the 3rd Smart Train Day. The purpose of this event, created by FGC in 2013, is to debate and consider aspects related to smart rail management through the application of technology and innovation to improve efficiency and sustainability in the region.

The programme for this year’s event revolves around the concept of smart mobility applied to the rail environment and deals with key aspects such as efficiency and quality of service in transport through the use of the latest technological advances. The four sessions to be held during Smart Train Day will approach the different international smart experiences in metropolitan rail operations, trends and initiatives in smart mobility at European level and experience with Velaro high-speed trains. A debate session is also planned on the implementation of Wi-Fi networks on metropolitan trains.

In this programme attendees will be able to find out about the latest developments and experiences in Spain and internationally from different rail companies and institutions. People interested in attending the event can sign up on the website www.smarttrainday.cat.  

This year’s event, which is sponsored by Siemens and supported by Ideograms, ESADE and Light Eyes, will be taking place as part of BcnRail, the international rail industry fair at Fira de Barcelona, from 17th to 19th November 2015 on the Gran Via site.  This year, the BcnRail fair, now in its fifth edition, stresses smart mobility, dealing with topics including smart technology, access to new markets and international projects and goods logistics.

The holding of FGC Smart Train Day as part of BcnRail coincides with the fifth Smart City Expo World Congress, an international meeting on smart cities that is to bring more than 500 cities together in Barcelona to discuss the challenges of urban transformation while ensuring sustainability. This coincidence of dates helps to make the event organised by FGC into a key date in the sphere of sustainable mobility and the rail industry.

6  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.21 MB

Nota de prensa

Nota de prensa
PDF | 0.21 MB

Press release

Press release
PDF | 0.17 MB

Programa

Programa
PDF | 0.11 MB

Program

Program
PDF | 0.11 MB

Programa

Programa
PDF | 0.11 MB