Interior del tren FGC
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó; el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa; i l’alcalde de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), Gerard Segú, han presentat aquest dissabte la unitat de tren que Ferrocarrils ha personalitzat amb elements estètics de la Cripta Gaudí. La visita s’ha fet a l’estació de Colònia Güell de la línia Llobregat-Anoia, coincidint amb la Festa del Modernisme que s’hi celebra aquest cap de setmana.  
 
Aquesta personalització, la primera que es fa de l’interior d’un tren, és una iniciativa d’FGC i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de 3M, Grup ESSA, Nogales Barcelona i Advanced Leisure Services, i vol posar en valor la importància d’aquest monument històric, obra d’Antoni Gaudí, i la seva vinculació amb l’estació de Ferrocarrils.
 
Material ecològic i sostenible
 
La decoració del tren amb els elements arquitectònics més representatius de la cripta s’ha adaptat a la configuració i particularitats de l’interior del tren. Així, s’han guarnit el sostre, les portes, els laterals, les parts posteriors dels seients i la paret final del tren amb una decoració especial que mostra els elements identificadors de l’emblemàtic edifici de Gaudí: detalls del sostre, de les columnes, dels vitralls, de l’altar i dels característics bancs de la cripta.
 
Aquests elements visuals es combinen amb textos explicatius de les característiques tècniques de la cripta i altres curiositats del procés constructiu que el viatger d’FGC pot llegir mentre viatja en tren. A més, el vinil utilitzat, anomenat 3M Envision, és sostenible i lliure de PVC (ploriclorur de vinil), per tant, es tracta d’una solució ecològica.
Image
The chairman of Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó; the director of the Catalan Tourist Agency (Agència Catalana de Turisme), Xavier Espasa; and the mayor of Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), Gerard Segú, presented this train on Saturday, which the rail company has customized with aesthetic elements of the Gaudí Crypt. The presentation took place at the Colònia Güell station on the Llobregat-Anoia line, coinciding with the Festa del Modernisme which is being held there this weekend.  

This customization, the first of a train interior, is an initiative of FGC and the Barcelona Provincial Authority (Diputació), with the collaboration of 3M, Grup ESSA, Nogales Barcelona and Advanced Leisure Services, and seeks to showcase the importance of this historic monument, by Antoni Gaudí, and its link to the rail station.

Environmentally-friendly and sustainable material

The decoration of the train with the most typical architectonic elements of the crypt has been adapted to the layout and particular features of the train interior. Accordingly, the ceiling, doors, sides, seat-backs and end wall of the train have been adorned with a special decoration that shows elements identified with the emblematic Gaudí building: details of the ceiling, the columns, the stained-glass windows, the altar and the crypt’s characteristic pews.

These visual elements are combined with texts explaining the technical feature of the crypt and other points of interest of the construction process which FGC passengers can read while they travel by train. In addition, the type of vinyl used - 3M Envision – is sustainable and PVC-free and therefore is an environmentally friendly solution.
Interior del tren FGC
Patrimoni de la Humanitat
 
Declarada com a Patrimoni Mundial per la UNESCO des de l’any 2005, la Cripta Gaudí és una de les parts més emblemàtiques del conjunt històric de la Colònia Güell. L’any 1898 Eusebi Güell encarrega a Antoni Gaudí un temple per a la colònia de Santa Coloma de Cervelló. La importància d’aquesta església en l'obra de Gaudí rau en que és la primera vegada que l’arquitecte utilitza de forma unitària les seves innovacions arquitectòniques: els arcs de catenària (paràbola formada per un cable estès entre dos pals i que es modifica en funció del pes), el tractament dinàmic i fluid de l'espai interior o els mecanismes de fusió de l'edifici amb el mitjà natural.
 
L'església inclou també nombrosos exemples del domini de les arts aplicades per part de Gaudí, tant pel que fa als elements del mobiliari com als ornamentals.
 
Una gestió amb certificat Biosphere
 
La Colònia Güell és el primer monument Patrimoni de la Humanitat del món que ha aconseguit el certificat Biosphere Discover, un reconeixement a la sostenibilitat atorgat per l’Institut de Turisme Responsable (ITR), una organització sense ànim de lucre que col·labora amb la Unesco i és membre de l’ONU.
 
La certificació Biosphere Discover determina que la gestió de les visites a la Colònia Güell i a la Cripta Gaudí segueix uns paràmetres d’organització sostenible del turisme, fomentant l’economia i la identitat local, així com promovent les visites a la Cripta en transport públic.
 
Bitllets combinats
 
La Colònia Güell es pot visitar amb FGC gràcies als bitllets combinats de Turistren, mitjançant els quals Ferrocarrils apropa els viatgers als punts d’interès turístic i cultural que es poden visitar propers a les estacions i potenciar així l’oferta de lleure associada a la xarxa.
 
Així, el Combinat Güell inclou un bitllet d’anada i tornada de dues zones, l’entrada a la Cripta i una guia d’àudio que permeten al visitant descobrir tots els secrets de la història i construcció d’aquest espai.
 
Més informació: www.turistren.cat.
Image
World Heritage

Declared World Heritage by UNESCO in 2005, the Gaudí Crypt is one of the most emblematic parts of the historic Colònia Güell. In 1898, Eusebi Güell commissioned Antoni Gaudí to build a church of the colony in Santa Coloma de Cervelló. The importance of this church in Gaudi’s work lies in the fact that it is the first time the architect uses his architectonic innovations in a unified way: catenary arches (curve formed by a wire stretched between two poles and which varies according to the weight), the dynamic and fluid treatment of the interior space or the mechanisms merging the building with the natural setting.

The church also includes numerous examples of Gaudí’s mastery of applied arts, both in respect of furniture and ornamental items.

Biosphere certification

Colònia Güell is the first World Heritage monument to obtain the Biosphere Discover certificate, awarded as recognition of sustainability by the Institute for Responsible Tourism (Institut de Turisme Responsable -ITR), a not-for-profit organization that collaborates with UNESCO and is a member of the UNO.

Biosphere Discover certification means that the handling of visits to the Colònia Güell and Gaudí Crypt follows sustainable tourist organization parameters, promoting the local economy and identity, and encouraging visits to the Crypt using public transport.

Combined tickets

Colònia Güell can be visited with FGC thanks to the Turistren combined tickets which take passengers to places of tourist and cultural interest that can be visited near railway stations and thus promote the leisure activities offered that are associated to the rail network.

The Combinat Güell ticket includes a return ticket for a rail journey covering two zones, the entrance ticket to the Crypt and an audio guide so that visitors can discover all the secrets of the history and construction of this site.

More information: www.turistren.cat.

8  

Images

Imatge personalització tren

Imatge personalització tren 1.41 MB

Imatge personalització tren

Imatge personalització tren 1.42 MB

Image

Image 1.41 MB

Imatge personalització tren

Imatge personalització tren 7 MB

Image

Image 1.42 MB

Image

Image 7 MB

Imatge personalització tren

Imatge personalització tren 7.15 MB

Image

Image 7.15 MB

3  

Fitxers adjunts

Press release

Press release
PDF | 0.09 MB

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.2 MB

Communiqué de presse

Communiqué de presse
PDF | 0.09 MB