Arcadi Navarro
Secretary Navarro at the CERCA Conference
The postive results achieved over the past 10 years from European Research Council calls endorse Catalan Government's science policy. This was the conclusion made by the Generalitat's Secretary of Universities and Research, Arcadi Navarro, during the 2017 CERCA Conference at the Government's Delegationin Brussels.
 
CERCA, a group gathering 41 top performing Catalan research centres in all scientific disciplines created in 2010 to foster high–level scientific activity, celebrated on Wednesday its annual conference in Brussels to commemorate the 10th anniversary of the European Research Council.

“The ERC grants have been one of the most important instruments used to promote the Catalan research system. Catalan research centers have attracted around 400 million euros in ERC funds, allowing them to be part of the European research elite” said Navarro. 
 
In the opening speech, the representative of the Government of Catalonia to the EU, Amadeu Altafaj, affirmed that these results are especially impressive because ERC calls are open and competition is very high. “Amidst the countries of the European Union, Catalonia appears in second position in number of grants per million inhabitants”, he noted.
 
Catalonia occupies the fourth position in the European Research Area, which also includes Switzerland and Israel. Both are also placed in front of The Netherlands.
 
Furthermore, the Catalan research system performance attains very balanced results in the several calls.
 
According to Secretary of Universities and Research, the excellent results obtained are the outcome of different factors that endorse Catalonia's science. “Consensus has been gathered throughout these years by different Governments. The deployment of a strategy has made it possible to fund people and institutions and foster their participation in programs to attract competitive funds, as it is the case for ERC”, he said.
 
Navarro assured that the progress of the research system "has resulted in a dramatic improvement of the most important indicators”. For instance:
 
• Between 2002 and 2015, the percentage of population engaged in research activities has increased by 50%.
• Between 2004 and 2010, the number of authors producing high-impact scientific publications has doubled.
• In the last 20 years, Catalonia has multiplied its attractiveness of European funds by 30, while resources devoted to the EU have increased only by 7.
• The Catalan Research system attracted over €990M in the 7th FP (2007-2013) compared to the €132M obtained in the 5th Framework Program (1998-2002).
 
The CERCA Conference also analysed the role of the ERC in research and innovation systems, and allowed the sharing of successful experiences in CERCA competition for ERC funding. It also highlighted the coaching program offered by the Catalan Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) to support candidates for ERC grants in all call stages with preparation and evaluation of proposals (briefings, workshops and specific role-play interviews).
 
CERCA are a group of research centres from Catalonia characterized by a self-management model devoted exclusively to research. CERCA network embodies one of the most important changes in the Catalan system and is a cornerstone of the success of the research carried out in Catalonia.
The Secretary of Universities and Research of the Government of Catalonia, Arcadi Navarro
The results obtained throughout the past 10 years in European Research Council calls endorse Catalonia’s Science policy. The Secretary of Universities and Research of the Government of Catalonia, Arcadi Navarro, has made this statement during the ‘CERCA Conference 2017: Fostering excellence in research for the benefit of society’ celebrated at the Delegation of the Government of Catalonia to the European Union.
 
CERCA, a group gathering 41 top performing Catalan research centres in all scientific disciplines created in 2010 to foster high–level scientific activity, has  celebrated its annual conference in Brussels today in order to commemorate the 10th anniversary of the European Research Council.

“The ERC grants have been one of the most important instruments used to promote the Catalan research system. Catalan research centers have attracted around 400M€ in ERC funds, a fact that has allowed them to be part of the European research elite” said Navarro. 
 
The representative of the Government of Catalonia to the EU, Amadeu Altafaj, said during the welcome speech, that these results are especially impressive because ERC calls are open and competition is very high. “Amidst the countries of the European Union, Catalonia appears in second position in number of grants per million inhabitants”, he stressed.
 
Catalonia occupies the fourth position in the European Research Area, which also includes Switzerland and Israel. Both are also placed before The Netherlands.
 
Furthermore, the Catalan research system performance attains very balanced results in the several calls.
 
According to Secretary of Universities and Research, the excellent results obtained are the outcome of different factors that endorse the science policy of Catalonia. “Consensus has been gathered throughout these years by different Governments. The deployment of a strategy has made it possible to fund people and institutions and foster their participation in programs to attract competitive funds, as it is the case for ERC”, Navarro said.
 
Multiply by thirty the attractiveness of European funds
 
In a nutshell, "the progress of the research system has resulted in a dramatic improvement of the most important indicators”, said Navarro, who has listed some of the highlights:
 
• Between 2002 and 2015, the percentage of population engaged in research activities has increased by 50%.
• Between 2004 and 2010, the number of authors signing scientific publications of high impact has doubled.
• In the last 20 years, Catalonia has multiplied by 30 the attractiveness of European funds, while resources devoted to the EU have increased only by 7.
• The Catalan Research system attracted over € 990M in the 7th FP (2007-2013) compared to the € 132M obtained in the 5th Framework Program (1998-2002).
 
Throughout today, the CERCA Conference, analyses the role of the ERC in research and innovation systems, and shares successful experiences in CERCA competition for ERC funding. It also highlights the coaching program offered by the Catalan? Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) to support candidates for ERC grants in all stages of the call, involving preparation and evaluation of proposals (briefings, workshops and specific role-play interviews).
 
CERCA are a group of research centres from Catalonia characterized by a self-management model devoted exclusively to research. CERCA network embodies one of the most important changes in the Catalan system and is a cornerstone of the success of the research carried out in Catalonia.
SUR
 
Els resultats en la captació de fons del Consell Europeu de Recerca des de la seva creació, ara fa 10 anys, avalen la política científica de Catalunya. Així ho ha subratllat el secretari d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, durant la inauguració de la quarta Conferència CERCA, que enguany se celebra a Brussel·les, precisament per commemorar el desè aniversari del Consell Europeu de Recerca (ERC, en les seves sigles en anglès).
 
“Un dels instruments més importants per promoure l’excel·lència en el sistema de recerca català han estat els ajuts de l’ERC. Les 249 concessions obtingudes per 189 investigadors no només representen una atracció de fons pròxima als 400M€ sinó que permeten posicionar Catalunya en l’elit de la recerca europea”, ha destacat Navarro.

Les concessions de l’ERC reconeixen l’excel·lència investigadora, les idees pioneres i els plantejaments innovadors que afavoreixen la contribució a la investigació per al benestar de la societat. El representant del Govern davant de la Unió Europea, Amadeu Altafaj, que ha participat en la inauguració de la conferència CERCA, ha recordat que les convocatòries de l’ERC “són obertes i extremadament competitives” i que, en aquest marc d’excel·lència que li ha donat prestigi mundial a l’ERC, “Catalunya se situa en la segona posició de països de la Unió Europea (UE) en nombre d’ajuts per milió d’habitants”. En el conjunt de l’Espai Europeu de Recerca, Catalunya és quarta amb la incorporació de Suïssa i Israel, que també se situen per davant dels Països Baixos.
 
A més, el sistema català de recerca obté uns resultats molt equilibrats en els diferents tipus de convocatòries.
Ajuts ERC concedits a Catalunya*
Starting Grants – StG
89
Consolidator Grants - CoG
50
Advanced Grants - AdG
60
Proof of Concept - PoC
48
Synergy Grants - SyG
2
TOTAL
249
*Des de 2007 fins a últimes convocatòries resoltes
 
Pel que fa als àmbits temàtics, els resultats també són molt equilibrats entre les diferents àrees científiques.
 
En opinió del secretari d’Universitats i Recerca, els excel·lents resultats obtinguts són fruit de diversos factors que avalen la política científica desplegada a Catalunya. “El consens que s’ha mantingut al llarg dels anys, i pels diferents Governs, ha permès desplegar una estratègia de finançar les persones i les institucions per afavorir la seva participació en programes de captació de fons competitius com és el cas de l’ERC”, ha explicat Navarro.
 
L’última convocatòria resolta per l’ERC, corresponent al Proof of Concept (PoC), ha suposat dos nous projectes del sistema català de recerca finançats amb aquests fons europeus que, en el cas del PoC, atorguen fins a 150.000 euros per projecte durant un any per tal que els investigadors apropin la seva recerca al mercat. En aquest sentit, Navarro ha afirmat que “el pròxim pas a fer per part de Catalunya és aconseguir un impacte efectiu de la recerca en el teixit productiu”.
 
Els bons resultats a Europa del sistema de recerca català no es limiten als ajuts de l’ERC. En aquest sentit, Altafaj ha esmentat l’espectacular increment de fons captats en el nou programa europeu per al finançament de la recerca i la innovació, l’Horitzó 2020: “En els tres primers anys, Catalunya ha atret 552,2M€ captats per 480 entitats que lideren 443 projectes”. Navarro ha afegit que “els fons captats per Catalunya a l’H2020 han sobrepassat totes les previsions realitzades abans de l’inici del programa”.
 
El volum de fons atrets per les entitats catalanes (empreses, universitats, centres de recerca, etcètera) significa el 28,6% del total de l’Estat espanyol a l’H2020. En el cas dels ERC, el pes es dispara fins al 52,6%, és a dir, Catalunya rep més de la meitat dels ajuts a l’excel·lència concedits al conjunt de l’Estat.
 
Multiplicar per trenta l’atracció de fons europeus

En definitiva, “l’avenç del sistema de recerca s’ha traduït en una millora espectacular dels indicadors més rellevants”, ha dit Navarro, que ha enumerat alguns dels més destacats:
 
  • Entre 2002 i 2015, el percentatge de població dedicada a activitats de recerca s’ha incrementat un 50%.
  • Entre 2004 i 2010, s’han doblat el nombre d’autors que signen en publicacions científiques d’alt impacte.
  • En els últims 20 anys, Catalunya ha multiplicat gairebé per 30 la capacitat d’atracció de fons europeus, quan els recursos dedicats per la UE només s’han incrementat per 7.
  • El sistema català de recerca ha passat de captar 132M€ en el 5è Programa Marc (1998-2002) de la UE a atreure més de 990M€ en el 7è PM (2007-2013).
 
Al llarg de la jornada d’avui, la Conferència CERCA, que finalitza aquesta tarda, també analitza el paper de l’ERC en els sistemes de recerca i innovació, i mostra experiències d’èxit en la concessió d’ajuts a centres CERCA en les convocatòries de l’ERC. També es destaca el programa de coaching que ofereix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i a la Recerca (AGAUR) per donar suport als candidats als ajuts de l’ERC en totes les fases vinculades a la preparació i l’avaluació de les propostes (sessions informatives, tallers específics i role-play d’entrevistes).
 
Els centres CERCA són un conjunt de centres de recerca propis de Catalunya caracteritzats per un model de gestió autònom i de dedicació exclusiva a la recerca. La xarxa CERCA ha constituït un dels canvis més destacats del sistema de català i és un dels eixos de l’èxit de la recerca que es fa a Catalunya.

3  

Images

Fotografia 1

Fotografia 1 1.34 MB

Photo

Photo 1.34 MB

Fotografia 2

Fotografia 2 2.07 MB

2  

Fitxers adjunts

Press statement

Press statement
PDF | 0.08 MB

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.22 MB