El Govern de la Generalitat lamenta la decisió del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol de retirar l’estatus diplomàtic al delegat del govern de Flandes a Espanya, André Hebbelinck, així com de no acreditar cap persona que realitzi aquesta funció en el futur.
 
El projecte europeu es construeix, dia a dia, compartint objectius comuns des de la divergència de posicions i opinions. Reforçar les relacions econòmiques, culturals, socials i, especialment, les diplomàtiques, és una obligació de tots els governs i institucions que en formem part. La decisió del govern espanyol és contrària al principi de respecte al dret dels ciutadans i els seus representants electes a expressar la seva opinió lliurement.
 
El Govern seguirà treballant per enfortir les relacions amb el govern de Flandes, les seves institucions i els seus ciutadans i ciutadanes, amb qui comparteix projectes, així com el compromís europeu. Aquest any es compleix el desè aniversari de la posada en marxa del Pla Catalunya-Flandes, l’acord de col·laboració entre els dos governs per fomentar les relacions en diversos àmbits, que properament es concretarà en el programa de treball 2019-2020. El Govern manifesta, alhora, la determinació a seguir consolidant i ampliant les relacions amb el govern belga, així com amb tots els governs i institucions europees.
The Catalan Government regrets the decision taken by the Spanish Ministry of Foreign Affairs, the European Union and Cooperation to withdraw the diplomatic status of the Flemish Delegate in Spain, André Hebbelinck, as well as not to accredit any other person in this position in a future.
 
The European project is built every day sharing common goals from distinct positions and opinions. Strengthening economic, cultural, social, and more specifically, diplomatic relations, is an obligation of every government and institution as a member of the EU. The decision of the Spanish Government is contrary to the principle of free speech that guarantees citizens and their elected representatives to freely express their opinions.
 
The Catalan Government will continue working to strengthen relations with the Flemish Government, its institutions and its citizens, with whom we share projects as well as the European commitment. This year is the tenth anniversary of the Catalonia-Flanders Plan, a collaboration agreement between the two governments to promote relations in different fields, which will soon be laid out specifically in the 2019-2020 work programme. The Catalan Government expresses its determination to consolidate and broaden relations with the Belgian Government, as well as with all the European governments and institutions.

2  

Fitxers adjunts

[FR] Communiqué Officiel

[FR] Communiqué Officiel
PDF | 0.07 MB

[ENG] Official Statement

[ENG] Official Statement
PDF | 0.07 MB