Imatge

SEAT i Autometro, empresa participada per FGC i COMSA Rail Transport, han signat la renovació del servei de ferrocarril que transporta vehicles entre la planta de SEAT a Martorell i el Port de Barcelona. En marxa des de l'any 2008, aquest servei de tren, operat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), transporta actualment una mitjana de 105.000 vehicles a l'any.

Amb aquesta signatura, ambdues empreses amplien tres anys més el funcionament del servei denominat Autometro. Durant aquest període es preveu realitzar estudis tècnics que permetin incrementar les circulacions complementàries i ajustar el servei a les necessitats actuals de la companyia després d’exercicis de creixement de la producció a la planta de Martorell. A dia d'avui, aquests trens realitzen tres viatges al dia de dilluns a divendres, integrats en el servei ferroviari del Metro del Baix Llobregat.

El servei d’Autometro discorre per la línia Llobregat-Anoia d'FGC, que passa a uns 50 metres de la planta de SEAT i enllaça amb ella a través d'un ramal, i entra al Port de Barcelona a través d'una via d'accés a la zona de descàrrega. Un cop al Port, els vehicles són exportats per via marítima a la seva destinació final.

Dr. Christian Vollmer, vicepresident de Producció i Logística de SEAT, ha declarat que "la renovació de l'acord és una mostra clara del compromís de SEAT amb el transport per via fèrria i un exemple dels beneficis de la col·laboració entre el sector públic i privat . SEAT és la principal empresa exportadora industrial d'Espanya i necessita infraestructures de transport que contribueixin a generar riquesa en la societat. SEAT seguirà apostant per la innovació en logística perquè la distribució de vehicles sigui més àgil, eficient i sostenible".

Per al president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, "la renovació mostra la confiança que els clients d’Autometro dipositen en el servei de transport de mercaderies gestionat per FGC. El retorn que obtenim en les enquestes de renovació de la nostra certificació de gestió de la qualitat ISO9001 ens mostra una elevada valoració en aspectes clau per al client, com el nivell de compliment i de puntualitat, l'alta capacitat de reacció davant eventualitats en el servei i la fluïdesa en la interlocució. Una mostra més de l'excel·lència del servei que ofereix Ferrocarrils i de l'equip humà que ho fa possible".

Image
SEAT and Autometro, an affiliate company of FGC and COMSA Rail Transport, have signed a contract renewal of the rail service that transports vehicles between the SEAT production plant in Martorell and the Port of Barcelona. In operation since 2008, this train service, operated by Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) –Catalan Regional Railway, currently transports an average of 105,000 vehicles every year.

With this signing, both companies are extending operation of the Autometro service by a further three years. During this time, several technical studies will be carried out that will enable complementary rail traffic and adjust the service to the current needs of the Martorell factory. At present, these trains make three trips a day from Monday to Friday, and are integrated in the Baix Llobregat Metro rail service.

The Autometro service runs on the FGC’s Llobregat-Anoia line, whose track is about 50 meters from the SEAT plant and has a branch line to connect it, and enters in the Port of Barcelona via an access track to the unloading zone. Once in the harbor, the vehicles are exported by means of maritime transport to their final destination.

SEAT Vice-president for Production and Logistics Dr. Christian Vollmer stated that “the renewal of the agreement is clear proof of SEAT’s commitment to rail transport and an example of the benefits of collaboration between the public and private sector. SEAT is Spain’s largest industrial export company and needs transportation infrastructure that contributes to generating wealth in society. SEAT will remain committed to logistics to make the distribution of vehicles more flexible, efficient and sustainable.

According to FGC President Ricard Font, “this renewal demonstrates the trust that Autometro clients place in the freight transport service managed by FGC. The feedback we obtain from surveys for the renewal of our ISO 9001 quality management certification show high scores in key aspects for customers, such as compliance and punctuality, high reaction capacity for dealing with service contingencies, and fluid communication; a further example of the excellent service offered by Ferrocarrils and the human capital that makes it possible.
Imatge
SEAT y Autometro, empresa participada por FGC y COMSA Rail Transport, han firmado la renovación del servicio de ferrocarril que transporta vehículos entre la planta de SEAT en Martorell y el Puerto de Barcelona. En marcha desde el año 2008, este servicio de tren, operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), transporta actualmente una media de 105.000 vehículos al año.

Con esta firma, ambas empresas amplían tres años más el funcionamiento del servicio denominado Autometro. Durante este periodo se prevé realizar estudios técnicos que permitan incrementar las circulaciones complementarias y ajustar el servicio a las necesidades actuales de la compañía tras ejercicios de crecimiento de la producción en la planta de Martorell. A día de hoy, estos trenes realizan tres viajes al día de lunes a viernes, integrados en el servicio ferroviario del Metro del Baix Llobregat.

El servicio de Autometro discurre por la línea Llobregat-Anoia de FGC, que pasa a unos 50 metros de la planta de SEAT y enlaza con ella a través de un ramal, y entra en el Puerto de Barcelona a través de una vía de acceso a la zona de descarga. Una vez en el Puerto, los vehículos son exportados por vía marítima a su destino final.   

Dr. Christian Vollmer, vicepresidente de Producción y Logística de SEAT, ha declarado que “la renovación del acuerdo es una muestra clara del compromiso de SEAT con el transporte por vía férrea y un ejemplo de los beneficios de la colaboración entre el sector público y privado. SEAT es la principal empresa exportadora industrial de España y necesita infraestructuras de transporte que contribuyan a generar riqueza en la sociedad. SEAT seguirá apostando por la innovación en logística para que la distribución de vehículos sea más ágil, eficiente y sostenible”.

Para el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, “la renovación muestra la confianza que los clientes de Autometro depositan en el servicio de transporte de mercancías gestionado por FGC. El retorno que obtenemos en las encuestas de renovación de nuestra certificación de gestión de la calidad ISO9001 nos muestra una elevada valoración en aspectos clave para el cliente, como el nivel de cumplimiento y de puntualidad, la alta capacidad de reacción ante eventualidades en el servicio y la fluidez en la interlocución. Una muestra más de la excelencia del servicio que ofrece Ferrocarrils y del equipo humano que lo hace posible”.
Imatge

Una dècada de transport sostenible

La consolidació d’Autometro confirma el clar compromís global de SEAT i FGC amb el medi ambient i la mobilitat sostenible. SEAT exporta més del 80% dels vehicles que fabrica a Martorell i el ferrocarril és un mitjà de transport ecològic, rendible i eficient. A més, contribueix a la reducció d'accidents, ja que només la línia Autometro elimina de la circulació uns 25.000 camions a l'any en el tram entre Martorell i Barcelona. Aquest servei compta amb vagons de transport articulats de dos pisos amb capacitat per a 170 vehicles i una longitud de 411 metres. Aquest mes d'octubre, la línia d’Autometro ha arribat a la xifra d'un milió de vehicles transportats des de la seva estrena el 2008.


La logística se suma a la Indústria 4.0

SEAT està transformant els seus processos industrials perquè la planta de Martorell sigui una referència en la Indústria 4.0. L'automatització i la digitalització són factors clau per aconseguir que els processos siguin més flexibles i eficients i donin resposta a les exigències dels clients. La logística té un paper fonamental en la Indústria 4.0 i, per aquesta raó, SEAT inaugurarà properament un nou centre logístic completament automatitzat, el més alt d'Espanya, amb capacitat per a 119.000 caixes i una alçada màxima de 43,7 metres.

Així, SEAT compta amb un altre servei per ferrocarril, gestionat per FGC i denominat Cargometro, que transporta peces des de la planta de la Zona Franca de Barcelona fins a Martorell. La companyia també ha innovat en el transport per carretera i va ser pionera a Espanya a utilitzar gigatrucks, camions d'una longitud de 25,25 metres, per transportar components. Actualment, es troba en fase de proves l'ús d'un duotràiler, un camió de 31,75 metres de longitud i una capacitat de 60 tones.Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa pública amb més de 150 anys d'història que gestiona i opera línies de transport de viatgers, de mercaderies, trens turístics i 5 estacions de muntanya.

Els trens d’FGC transporten més de 80 milions de persones l'any cobrint l'àrea metropolitana de Barcelona, les comarques properes a la ciutat (Línia Barcelona-Vallès i Línia Llobregat-Anoia) i les poblacions entre Lleida i el Pallars Jussà (Línia Lleida- la Pobla), contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya, al dinamisme econòmic i social de les comarques de muntanya i a la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire.

A nivell internacional, FGC és una de les empreses de transport amb millors indicadors del món, i ocupa els primers llocs en aspectes clau en gestió ferroviària, com el menor índex de frau, la puntualitat o l'índex de cobertura.

SEAT és l'única companyia que dissenya, desenvolupa, fabrica i comercialitza automòbils a Espanya. Integrada en el Grup Volkswagen, la multinacional, amb seu a Martorell (Barcelona), exporta el 80% dels seus vehicles i està present en més de 80 països dels cinc continents. En 2017, SEAT va aconseguir un benefici després d'impostos de 281 milions d'euros, va vendre gairebé 470.000 vehicles i va aconseguir un volum de negoci rècord de més de 9.500 milions.

El Grup SEAT compta amb més de 15.000 professionals i té tres centres de producció: Barcelona, el Prat de Llobregat i Martorell, on fabrica l'Ibiza, el Arona i el Lleó. A més, la companyia produeix el Ateca i el Toledo a la República Txeca, el Tarraco a Alemanya, l'Alhambra a Portugal i el Mii a Eslovàquia.

La multinacional compta amb un Centre Tècnic que es configura com un hub del coneixement que acull 1.000 enginyers orientats a desenvolupar la innovació del primer inversor industrial en R + D d'Espanya. SEAT ja ofereix l'última tecnologia en connectivitat en la seva gamma de vehicles i està immersa en un procés de digitalització global de la companyia per impulsar la mobilitat del futur.

Imatge
Una década de transporte sostenible

La consolidación de Autometro confirma el claro compromiso global de SEAT y FGC con el medio ambiente y la movilidad sostenible. SEAT exporta más del 80% de los vehículos que fabrica en Martorell y el ferrocarril es un medio de transporte ecológico, rentable y eficiente. Además, contribuye a la reducción de accidentes, ya que solo la línea Autometro elimina de la circulación unos 25.000 camiones al año en el tramo entre Martorell y Barcelona. Este servicio cuenta con vagones de transporte articulados de dos pisos con capacidad para 170 vehículos y una longitud de 411 metros. Este mes de octubre, la línea de Autometro ha alcanzado la cifra de un millón de vehículos transportados desde su estreno en 2008.


La logística se suma a la Industria 4.0

SEAT está transformando sus procesos industriales para que la planta de Martorell sea una referencia en la Industria 4.0. La automatización y la digitalización son factores clave para conseguir que los procesos sean más flexibles y eficientes y den respuesta a las exigencias de los clientes. La logística desempeña un papel fundamental en la Industria 4.0 y, por esta razón, SEAT inaugurará próximamente un nuevo centro logístico completamente automatizado, el más alto de España, con capacidad para 119.000 cajas y una altura máxima de 43,7 metros.

Asimismo, SEAT cuenta con otro servicio por ferrocarril, gestionado por FGC y denominado Cargometro, que transporta piezas desde la planta de la Zona Franca de Barcelona hasta Martorell. La compañía también ha innovado en el transporte por carretera y fue pionera en España en utilizar gigatrucks, camiones de una longitud de 25,25 metros, para transportar componentes. Actualmente, se encuentra en fase de pruebas el uso de un duotráiler, un camión de 31,75 metros de longitud y una capacidad de 60 toneladas.Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es una empresa pública con más de 150 años de historia que gestiona y opera líneas de transporte de viajeros, de mercancías, trenes turísticos y 5 estaciones de montaña.

Los trenes de FGC transportan más de 80 millones de personas al año cubriendo el área metropolitana de Barcelona, las comarcas próximas a la ciudad (Línea Barcelona-Vallès y Línea Llobregat-Anoia) y las poblaciones entre Lleida y el Pallars Jussà (Línea Lleida-la Pobla), contribuyendo a la mejora de la movilidad en Cataluña, al dinamismo económico y social de las comarcas de montaña y a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire.

A nivel internacional, FGC es una de las empresas de transporte con mejores indicadores del mundo, y ocupa los primeros puestos en aspectos clave en gestión ferroviaria, como el menor índice de fraude, la puntualidad o el índice de cobertura.

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 80% de sus vehículos y está presente en más de 80 países de los cinco continentes. En 2017, SEAT logró un beneficio después de impuestos de 281 millones de euros, vendió casi 470.000 vehículos y alcanzó un volumen de negocio récord de más de 9.500 millones.

El Grupo SEAT cuenta con más de 15.000 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de Llobregat y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el Arona y el León. Además, la compañía produce el Ateca y el Toledo en la República Checa, el Tarraco en Alemania, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.

La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a 1.000 ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT ya ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.
Image

6  

Images

Servei Autometro

Servei Autometro 2.57 MB

Servicio Autometro

Servicio Autometro 2.57 MB

Photography

Photography 2.57 MB

Servei Autometro

Servei Autometro 2.76 MB

Servicio Autometro

Servicio Autometro 2.76 MB

Photography

Photography 2.76 MB

3  

Fitxers adjunts

Nota de prensa

Nota de prensa
PDF | 0.14 MB

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 0.16 MB

Press release

Press release
PDF | 0.14 MB