Imatge exposició{"name":"2020/09/08/20/27/a228559c-719c-406e-ad66-eb789144ee54.jpg","author":"DGUE","type":"0","location":"0","weight":"19"}

The opening of the exhibition will take place during the virtual celebration organized by the Delegation, due to coronavirus restrictions, on the occasion of the National Day of Catalonia. In this event, which will be moderated by the representative Meritxell Serret and that can be followed on the YouTube channel at 6.30 pm, Catalonia will be brought closer to the audience with the exhibition, the concert of 'Carlos Cano en clau de jazz’ and the gastronomy.

We share a territory, cities, a language, a culture or a way of being and living. ‘Catalonia: 7.5 million of futures’ visualizes how the Catalan territory is doing today from an economic, educational, social, productivity and political perspective. Data, curiosities or metaphors are used to present Catalonia to European and international citizens.

The exhibition is an updated version of the one originally presented at Palau Robert in early 2019. The new context, as a result of the COVID-19 pandemic, and the fact that it is designed for citizens who do not live in Catalonia, made necessary to review the background and the form of the exhibition, in order to seek to be an instrument to raise awareness of the geographical, sociological and political complexity of the region.

To select the contents of this exhibition, the pro-European stand of the Catalan society has been taken into account. In this sense, contents are closely related to the current EU agenda topics such as the 2030 Agenda, climate change, research, the fight against social inequalities and economic competitiveness.

The exhibition addresses all these challenges based on basic questions (Who falls in love with us?; How are we born?; Where do we live?; How do we keep the Catalan language alive?; How do we read?; among others). It concludes with an interactive activity that aims to ask visitors about their vision of Catalonia, Europe and its future as a whole.

You can visit the exhibition from Monday to Thursday from 10 to 2 pm and from 3 to 5 pm. On Fridays, it is open from 10 to 3 pm. The ‘Espai Catalunya Europa’ is closed during the weekends and Belgian festivity days.

The exhibition, which was presented in 2019 at Palau Robert, is organized by the General Directorate of Diffusion of the Department of the Vice-Presidency, Economy and Finance of the Catalan Government, and has been coordinated by the curator Quim Torrent.

Imatge expo{"name":"2020/09/08/20/25/20b59ef5-303c-4db5-9ec0-efc11869ceb1.jpg","author":"DGUE","type":"0","location":"0","weight":"19"}

L’exposició s’inaugurarà durant la celebració virtual, degut a les restriccions del coronavirus, que organitza la Delegació amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. En aquest acte, que serà moderat per la delegada Meritxell Serret i es podrà seguir pel canal de YouTube a les 18.30 hores, es vol fer una aproximació a Catalunya amb l’exposició, el concert de ‘Carlos Cano en clau de jazz’, i amb la gastronomia.

Compartim un territori, unes ciutats, una llengua, una cultura o una manera de ser i de viure. 'Catalunya: 7,5 milions de futurs' és la visió compartida del nostre país a través de les activitats socials, econòmiques o culturals dels catalans i catalanes. Es tracta d’un recorregut a través de dades, curiositats o metàfores per presentar la Catalunya d’avui a la ciutadania europea i internacional. 

L’exposició és una versió revisada i actualitzada de la mostra que es va presentar originalment al Palau Robert a principis de 2019. El nou context, a conseqüència de la pandèmia COVID-19, i el fet que estigui dirigida a ciutadans que no viuen a Catalunya han obligat a revisar el fons i la forma de l’exposició, i a buscar que sigui un instrument per donar a conèixer la complexitat geogràfica, sociològica i política del nostre país.

Per a la selecció de continguts de la mostra s’ha tingut en compte el posicionament històricament obert i europeista de la societat catalana. En aquest sentit, apareixen continguts molt lligats als plantejament actuals de la Unió Europea com l’Agenda 2030, el canvi climàtic, la millora del model de recerca i desenvolupament, la lluita contra les desigualtats socials i la competitivitat econòmica. 

L’exposició aborda tots aquests reptes a partir de preguntes bàsiques (qui s’enamora de nosaltres?, com naixem?, on vivim?, com mantenim el català viu?, com llegim?, entre d’altres) i es tanca amb una activitat interactiva que pretén interpel·lar els visitants sobre la seva visió de Catalunya, Europa i el seu futur conjunt. 

L'horari de visites de l'exposició ubicada a Brussel·les és de dilluns a dijous de 10 a 14 h i de 15 a 17 h i els divendres de 10 a 15 h. L'Espai Catalunya Europa està tancat els caps de setmana i els dies festius a Bèlgica. 

La mostra, que es va presentar el 2019 al Palau Robert, l’organitza la Direcció General de Difusió del Departament de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda, i ha estat coordinada pel periodista Quim Torrent.